Nekomerční mixér fotografií a fotografů všech žánrů

...nejen pro Beroun a okolí

VYSTAVUJE KAŽDÝ

Vystavovat bude každý, kdo se včas přihlásí, bude mít prostor daný 3 metry šňůry na osobu až do vyčerpání kapacity prostor, k tomu vizitka a improvizovaná návštěvní kniha, víme, že zpětná vazba je důležitá.

Výběr fotografií je zcela na zodpovědnosti každého autora. Citlivě vybraný soubor většinou zaujme více, než pestrá sbírka úlovků. Zkušený divák nechť projde rychleji tam, kde jej tvorba autora nezaujme, odsuzovat netřeba, dobrá rada se ale většinou hodí, k tomu poslouží improvizované návštěvní knihy a kartičky.

Na závěr bude z vystavených fotografií vybrán soubor fotek, který bude vystaven ve vestibulu knihovny po dobu měsíce října „Měsíce knihy“

Přihlásit